เครื่องทดสอบห้ามล้อและเครื่องทดสอบศูนย์ล้อ
 • ชนิด JohnBean แบบ BT 204
 • ชนิด MULLER แบบ 43300SA และแบบ 44100-D-A ชุดควบคุม BILANMATIC 10000 MX
 • ชนิด HOFMANN แบบ Safelane Pro II-PC 4
 • ชนิด BM AUTOTEKNIK A_S แบบ BM4010 และแบบ BM810
 • ชนิด SIRIO แบบ SIRT102P4F และแบบ SIRT320 IN
 • ชนิด COSBER แบบ KZZD-15 และแบบ KCH-18 ชุดควบคุม KL-15T
 • ชนิด RAVAGLIOLI แบบ RT102P และแบบ RT320IN
 • ชนิด TRO Thai แบบ PA 400X
 • ชนิด VAMAG แบบ RBT_C 2V FW และแบบ TRZ
 • ชนิด COSBER แบบ KL2000
 • ชนิด BEISSBARTH แบบ BD640
เครื่องควันดำ
 • ชนิด KOENG แบบ DS-2000R (ระบบกระดาษกรอง)
 • ชนิด YOSHIDA แบบ DS-2000 (ระบบกระดาษกรอง)
 • ชนิด KOENG แบบ OP-201 (ระบบวัดความทึบแสง)
 • ชนิด TRO แบบ DSM 330 (ระบบกระดาษกรอง)
 • ชนิด CAPELEC แบบ CAP3201-O (ระบบวัดความทึบแสง)
 • ชนิด MINGTRUN แบบ MQY-200 (ระบบวัดความทึบแสง)
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ
 • ชนิด GENATEC แบบ GENA200
 • ชนิด KOENG แบบ KEG-200 15,000 ppm
 • ชนิด CUBIC ชนิด GASBOARD (Eng)
 • ชนิด KOENG แบบ KEG-500
 • ชนิด HESHBON แบบ HG-510 15,000 ppm (Eng)
 • ชนิด SPTC แบบ Autochek Gas _ Smoke
 • ชนิด KOENG แบบ KEG-500
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซและเครื่องวัดควันดำ
 • ชนิด CAPELEC แบบ 3201-GO
เครื่องวัดระดับเสียง
 • ชนิด TES แบบ 1352 H
 • ชนิด TES แบบ 1352H
 • ชนิด CARTEC แบบ PCE-322A(N)
 • Sound Calibrator แบบ SC942
เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า
 • ชนิด MF แบบ LT 00 ED
 • ชนิด Tecnolux แบบ Art 2800.I.L1.DX
 • ชนิด VAMAG แบบ 1206
 • ชนิด VTEQ แบบ 12509.L2
 • ชนิด SIRIO แบบ SIRT2019
 • ชนิด SIRIO แบบ SIRT12505
 • ชนิด MF แบบ LT 00 EA
 • ชนิด NUSSBAUM แบบ HLT 610V (Eng)
 • ชนิด Tecnocolor แบบ ART 2000
 • ชนิด TECNOLUX แบบ ART 2800
เครื่องวัดความเข้มฟิล์มกรองแสง
 • ชนิด LANDTEK แบบ WTM-1100
 • ชนิด Capelec แบบ CAP5600
เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์
 • ชนิด SMARTACH แบบ TA100
 • ชนิด OPPAMA แบบ DET-610R
 • ชนิด SmarTach แบบ TA100
 • ชนิด OPPAMA แบบ PET-1100R
 • ชนิด CARTEC แบบ UDA 8000 (Eng)
 • ชนิด OPPAMA แบบ PET-1200
 • ชนิด BrainBee แบบ MGT-300 EVO
 • ชนิด CARTEC แบบ MGT-300EVO
เครื่องวัดก๊าซรั่ว
 • ชนิด AZ แบบ 7201 และแบบ 7291
 • ชนิด AZ แบบ 7291
เครื่องยกรถ
 • ชนิด HESHBON แบบ HL-26K
 • ชนิด NUSSBAUM แบบ SPL4500